വാറ്റ്‌ഫോഡില്‍ 13 ജുലയ് വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടു 6.30നു ഗോസ്പല്‍ മീറ്റിംഗ് & ഹീലിംഗ് മിനിസ്റ്റ്രീസ്

വാറ്റ്‌ഫോഡില്‍ 13 ജുലയ്  വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടു 6.30നു ഗോസ്പല്‍ മീറ്റിംഗ് & ഹീലിംഗ് മിനിസ്റ്റ്രീസ്

വാറ്റ്‌ഫോഡില്‍ 13 ജുലയ് വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടു 6.30നു ഗോസ്പല്‍ മീറ്റിംഗ് & ഹീലിംഗ് മിനിസ്റ്റ്രീസ് പാസ്റ്റര്‍ സുരേഷ് ബാബു (കേരളം) വചനം പ്രസ്സംഗിക്കുന്നു രോഗികള്‍ക്കായി പ്രത്യേകം പ്രാര്‍ത്തിക്കുന്നു.


Meeting Venue: Trintiy Methodist Church, Whippendle Road, WD187NN, Watford, Hertfordshire.

Date & Time: 6.30 pm, July 13th.

വെള്ളിയാഴ്ച്ച മീറ്റിംഗില്‍ ദൈവ വചന ഖൊഷണവും, കുടുതല്‍ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളും, രോഗികള്‍ക്കും, പ്രത്യക വിഷയങ്ങള്‍ക്കായും പ്രാര്‍ത്തിക്കുന്നു....

പ്രാര്‍ത്തനയൊടെ കടന്നു വരിക.......

കുടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കു ബന്ധപ്പെടുക

Johnson George 07852304150 Hynsil George 07985581109 Prince Yohannan 07404821143


Other News in this category4malayalees Recommends