ഇത്രയും മോശം രീതിയില്‍ വസ്ത്രം ധരിക്കണോ? സ്വന്തം കാര്യം നോക്കൂ, എന്നിട്ട് നാട് നന്നാക്കൂ, കസ്തൂരിയോട് ആരാധകര്‍