സംസ്ഥാനത്തെ 1038 വില്ലേജുകളെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു; ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള സഹായവും പനരധിവാസവും നടക്കുക ഈ പട്ടികയിലുള്ള വില്ലേജുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍

സംസ്ഥാനത്തെ 1038 വില്ലേജുകളെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു; ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള സഹായവും പനരധിവാസവും നടക്കുക ഈ പട്ടികയിലുള്ള വില്ലേജുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പാണ് പ്രളയ-മണ്ണിടിച്ചില്‍ ബാധിത വില്ലേജുകളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്. 1038 വില്ലേജുകളിലാണ് ഈ മാസമുണ്ടായ പ്രളയം ബാധിച്ചതെന്ന് ഇതില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഒഴികെയുള്ള 13 ജില്ലകളിലേയും വിവിധ വില്ലേജുകള്‍ ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറവ് വില്ലേജുകള്‍ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് -അഞ്ച്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലാണ്-215 വില്ലേജുകള്‍.


പത്തനംതിട്ട-28, ആലപ്പുഴ-59, ഇടുക്കി-38, എറണാകുളം-62, തൃശൂര്‍-215, പാലക്കാട്-124, മലപ്പുറം-138, കോഴിക്കോട്-115, വയനാട്-49, കണ്ണൂര്‍-95, കാസര്‍ഗോഡ്-61 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജില്ലകളിലെ പ്രളയ ബാധിത വില്ലേജുകള്‍. സാമ്പത്തിക സഹായം ഉള്‍പ്പെടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയായിട്ടാണ് പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പട്ടികയിലുള്ള വില്ലേജുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള സഹായവും പനരധിവാസവും നടക്കുക.

Other News in this category4malayalees Recommends